Enkel genetik: Et recessivt tegn er ...

formation

Et recessivt tegn er et tegn, der ikke ermanifesterer sig, hvis genotypen har en dominerende allel med samme tegn. For bedre at forstå denne definition, lad os se på, hvordan kodningen af ​​attributter finder sted på det genetiske niveau.

Lidt teori

Hver funktion i den menneskelige krop er kodetto alleliske gener, en fra hver af forældrene. Alleliske gener er normalt opdelt i dominerende og recessive gener. Hvis gameten har både et dominerende og et recessivt allel gen, så viser fænotypen en dominerende funktion. Dette princip illustrerer et simpelt eksempel fra skolebiologi-kurset: Hvis en af ​​forældrene har blå øjne, og den anden har brune øjne, så vil barnet sandsynligvis have brune øjne, da blå er et recessivt tegn. Denne regel udløses, hvis begge tilsvarende alleler er genotype i genotypen hos den brune øjne. Lad genet ansvarlig for de brune øjne, A, for det blå - a. Så når der krydses, er der flere mulige varianter:

P: AA x aa;

F1: Aa, Aa, Aa, Aa.

Alt heterozygot afkom, og alle manifesterede dominerende - brun øjne.

Resessive tegn på en person

Den anden mulige mulighed:

R: Aa x aa;

F1: Aa, Aa, aa, aa.

Med et sådant kryds vises et recessivt træk (disse er blå øjne). Sandsynligheden for at et barn vil være blåtøje er 50%.

Tilsvarende arvelig albinisme (pigmenteringslidelser), farveblindhed, hæmofili. Disse er recessive tegn på en person, som kun manifesterer sig i mangel af en dominerende allel.

Resessivt gentræk

Funktioner af recessive træk

Mange recessive symptomer skyldesgenmutationer. Husk for eksempel oplevelsen af ​​Thomas Morgan med frugt fluer. Den normale øjenfarve til fluer er rød, og det hvide øje af nogle af fluerne skyldes en mutation i X-kromosomet. Sådan viste et recessivt træk, der var knyttet til gulvet.

Krydsende recessive træk

Hemofili A og farveblindhed er også recessive træk forbundet med sex.

Overvej krydsningen af ​​recessive træk på eksemplet om farveblindhed. Lad genet ansvarlig for den normale opfattelse af farver - X, og mutanten - Xd. Krydsning sker som sådan:

R: XX XXdY;

F1: XXd, XXd, XY, XY.

Det vil sige, hvis faderen led af farveblindhed og moderenvar sund, så vil alle børn være sunde, men piger vil være bærere af genet for farveblindhed, som med en sandsynlighed på 50% vil manifestere i deres mandlige børn. Hos kvinder er farveblindhed ekstremt sjælden, da et sundt X-kromosom kompenserer for mutanten.

Andre former for geninteraktion

Det foregående øjenfarveeksempel er en fulddominans, det vil sige, det dominerende gen taler helt det recessive gen. Det træk, der manifesterer sig i genotypen, svarer til den dominerende allel. Men der er tilfælde, hvor det dominerende gen ikke fuldstændigt undertrykker recessivet, og afkomene viser noget i mellem - et nyt træk (kodominans) eller begge gener manifesterer sig (delvis dominans).

Kode dominans er sjælden. I mennesker manifesteres codominans kun ved arv af blodgrupper. Lad en af ​​forældrene have den anden blodgruppe (AA), den anden - den tredje gruppe (BB). Begge tegn A og B er dominerende. Ved krydsning får vi, at alle børn har en fjerde blodgruppe, kodet som AB. Det vil sige, begge tegn optrådte i fænotypen.

Mange blomsterfarver er også arvet.planter. Hvis du krydser en rød og hvid rhododendron, kan resultatet være en rød, hvid og tofarvet blomst. Selvom rød er dominerende i dette tilfælde, undertrykker den ikke det recessive træk. Denne interaktion, hvor genotype begge tegn virker lige så intense.

Recessiv egenskab er

Et andet usædvanligt eksempel er kodominans. Når der krydser rød og hvid kosmei som følge heraf, kan det blive rosa. Lyserød farve fremkommer som følge af ufuldstændig dominans, når den dominerende allel interagerer med den recessive. Således dannes et nyt mellemliggende træk.

Nonallell interaktion

Det er værd at nævne, at den menneskelige genotypeufuldstændig dominans er ikke ejendommelig. Mekanismen med ufuldstændig dominans gælder ikke for arveligheden af ​​hudfarve. Hvis en af ​​forældrene har mørk hud, den anden er lys, og barnet har en mørk mellemliggende version, så er dette ikke et eksempel på ufuldstændig dominans. I dette tilfælde finder interaktionen mellem ikke-alleliske gener sted.